מדריך לאכיפת חוק

Rubpage אינו אוסף או דורש טפסי זיהוי שהונפקו על ידי הממשלה מהמשתמשים באתר זה. המידע שהאתר הזה אוסף מוגבל לכתובת ה-IP של המשתמש שנאספה בזמן רישומו. אם אנו חושפים מידע על משתמש ו/או מפרסם, אנו עושים זאת solely בהתאם לתנאי השירות שלנו ולחוק החל. אם אתה פקיד ממשלתי המוסמך לאסוף ראיות בקשר לחקירה רשמית או הליך משפטי, אתה רשאי גontפעל אלינו ב: תמיכה@rubpage.com (נא לכתוב "SUBPOENA" בשורת הנושא). אם יש סחר בבני אדם, ניצול ילדים או חירום אחר, אנא השתמש בכתובת האימייל שלנו, וכתוב "בקשת חירום" בשורת הנושא. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדרוש שירות רשמי של תהליך בכל מקרה, ושום דבר גontהמפורט במסמך זה יהווה ויתור על מסירת תהליך או הסכמה לסמכות שיפוט על ידי בתי משפט מחוץ לשוויץ.