דווח על סחר

מאמצים נגד סחר

RubPage.com מחויבת לחלוטין להעלאת המודעות לנושא הסחר בבני אדם ועוסקת בשיטות עבודה מומלצות ובהסברה. במקרה שנודע לנו על אירוע כלשהו של סחר, אנו משתפים פעולה בהתלהבות עם רשויות אכיפת החוק וסוכנויות המעורבות במאבק בניצול לרעה של זכויות אדם.

נא לדווח לרשויות המתאימות על כל חשד לניצול מיני של קטינים ו/או סחר בבני אדם.

סימני אזהרה של סחר אפשרי בבני אדם:

  • האם בדרן מגיע מלווה באדם אחר?
  • האם אותו אדם מדבר בשם גontלהתגלגל על ​​הבדרן?
  • האם הבדרן נראה מפחד מאותו אדם?
  • האם הבדרן מתקשה לתקשר, מהethהאם נובע מחסום שפה או פחד מאינטראקציה?
  • האם הבדרן נראה כקטין או קרוב לקטין?

השתמש בשכל הישר, ו-גontלפעול ברשויות המתאימות אם אתה חושד שמישהו נסחר.